คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 2559  
    ทำเนียบผู้อำนวยการ   
   การเดินทาง 
   ประวัติโรงพยาบาล 
   วิสัยทัศน์,พันธกิจ   
   เข็มมุ่งโรงพยาบาล  
   ยุทธศาสตร์  
   บทบาทหน้าที่ 
   โครงสร้างองค์กร 
    พื้นที่ที่ให้บริการ
   ติดต่อเรา
 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
- คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก
- คู่มือการให้บริการผู้ป่วยใน
คณะกรรมการ IC 
ความรู้เกี่ยวกับ IC 
สถิติการติดเชื้อใน รพ. 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ใบ IR 2559
ใบ ICR 2555
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใบ ICR ปี 2552
ฟอร์มใบแสดงความคิดเห็น(ใหม่)
คำขวัญที่ชนะเลิศ
การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
สรุป ICR 2550
สรูป ICR จากโครงการ ปี51

ข่าวสาร KM
แผนการจัดการความรู้ 
 โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย
  แนวทางการพัฒนา_well_baby_clinic

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตบริการสุขภาพที่ ๘ 
- จิตเวชทั่วไป
- ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
- ADHD & Autism สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
- องค์ความรู้โรคซึมเศร้า
- เครื่องมือการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า
  เอกสารอบรมการใช้โปรแกรม long term care
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปี 2558
  คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action
  เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
  อาการวิทยาและการจำแนกโรคทางจิตเวช
  P4P โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (25 พ.ย. 56) 
  แบบรายงานผลการตรวจ
  แบบบันทึกการตรวจ
  คำสั่งคณะกรรมการบำบัดรักษา
  แบบบันทึกการติดตามผล
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 55 
  คู่มือสมรรถนะหลักและความรู้ ของระบบ PMSปี2556
  ข้อตกลงระดับการให้บริการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  


พอใจมาก
พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจผลสำรวจ | แบบสำรวจอื่นๆ
ค้นหาจาก รพ.จิตเวชนครพนม


ค้นหาจากกรมสุขภาพจิต
DMH Search
1: 
2: 
3: http://bezproblem.in..
4: https://www.google.c..
5: https://www.google.c..
6: http://kamagrasoft.e..
7: http://kamagrasoft.e..
8: http://localhost/
9: https://www.google.c..
10: https://www.google.c..


แถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปีและทิศทางพัฒนางานด้านสาธารสุข ปี 2559

 กิจกรรมภายใน » ประชุมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รูปภาพ จำนวน 40 รูป ฮิต RSS Feed
ประชุมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์จัดการประชุมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมภายใน » โครงการนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเ... รูปภาพ จำนวน 34 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเ...
  โครงการนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ (จั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมภายใน » กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลและถวายเทียนพรรษา รูปภาพ จำนวน 21 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลและถวายเทียนพรรษา
  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์จัดกิจกรรม ''งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล'' เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่ว...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมภายใน » นิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในจั... รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
นิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในจั...
  โครงการนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ (จั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด1 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
29 ส.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
23 ส.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
15 ส.ค. 2559 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

<<<< ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด ที่นี่ >>>

 

 

29ก.ย. 2559 : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินท์

29ก.ย. 2559 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินท์

29ก.ย. 2559 : ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินท์

28ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
28ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพักคนงาน บ้านพัก ระดับ 1-2 และบ้านพัก ระดับ 3-4
27ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
19 ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า) ขนาด 100 ปอนด์
15 ก.ย. 2559 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพักคนงาน บ้านพักระดับ 1-2 และบ้านพักระดับ 3-4
15 ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและ BOQตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพักคนงาน บ้านพักระดับ 1-2 และบ้านพักระดับ 3-4
8 ก.ย. 2559 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ
8 ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)เครื่องปรับอากาศ)แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
7 ก.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
7 ก.ย.2559 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
30 ส.ค.2559 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 10 รายการ)
22 ก.ค.2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
22 ก.ค. 2559 : ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 10 รายการ)
21มี.ค.2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพัก
21มี.ค.2559 : ประกาศตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพัก
21มี.ค.2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างตกลงราคาจ้างซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล
21มี.ค.2559 : ประกาศตกลงราคาจ้างซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล
18 มี.ค.2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่2
18 มี.ค.2559 : ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

<<<  ดูข่าวสอบราคาและประกวดราคาทั้งหมด ที่นี่  >>>

   

15 ก.พ.2555 : รับย้าย / โอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  
21 ต.ค.2554 : รับย้าย / โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
21 ต.ค.2554 :  รับย้าย / โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
13 ต.ค.2554 :  ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาล (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6)   
13 ต.ค.2554 :  รับย้าย/โอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 
  3 ต.ค.2554 :  คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
29 ก.ย.2554 :  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

 


เป็นโรคจิตชนิดที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยเริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่น เมื่อเป็นแล้วมักไม่หายขาด ส่วนใหญ่มีอาการกำเริบเป็นช่วงๆ โดยมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างในระหว่างนั้น
ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Wednesday 02 Oct 13@ 09:27:17 ICT (26146 คนอ่าน) มีต่อ... | 15405 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 5 คะแนนEN_Version


Excellence Center

- ข้อมูลบุคลากรด้านสถิติ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558
- ทำเนียบองค์กรหรือแหล่งทุนวิจัยทั้งในและนอกประเทศ

  ติดต่อสอบถาม/รับข้อร้องเรียน

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

<< กันยายน 2016 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบ CPSN


E-Learning


ระบบ Refer Online

รายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองและแผนยุทธศาสตร์

 แบบฟอร์มขอพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มขอ UserName 
แบบฟอร์มขอจัดทำสื่อนำเสนอ
แบบฟอร์มใบส่งซ่อม
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตฯ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
    (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
    (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 แบบฟอร์มใบส่งซ่อมบำรุงรักษา(งานวิศวกรรมบริการ)
 แบบฟอร์ขอจัดจ้าง (งานพัสดุ)
 แบบฟอร์มขอจัดซื้อ (งานพัสดุ)
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
     (งานยานพาหนะ)

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: siwa
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 83

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 43
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 43

ส่งรายงานกรมฯ
กรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก/วัยรุ่น
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
สถาบันราชานุกูล
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สถาบันพัฒนาการเด็ก
รพ.จิตเวชนครราชสีมา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลจิตเวชเลย
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ